Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsca i terminy szkoleń:

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
ul. 1000-lecia PP 4, Dąbrowa Białostocka
21marca 2017 r. godz. 10.00
Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu
ul. Stary Rynek 23, Goniądz
23marca 2017 r. godz. 10.00
LGD Fundusz Biebrzański
ul. Plac Kościuszki 21, Suchowola
28marca 2017 r. godz. 10.00
Moniecki Ośrodek Kultury
ul. Białostocka 25, Mońki
30marca 2017 r. godz. 10.00
 
O środki mogą ubiegać się podmioty które prowadzą działalność gospodarczą i jest ona zlokalizowana na terenie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz była prowadzona przez min. 365 dni w przeciągu ostatnich 3 lat.
 
Podmiot nie uzyskał dofinansowania:
- na rozpoczęcie działalności gospodarczej o którym jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2014 lub minęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy;
- na tworzenie inkubatorów przetwórstwa o których jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2014 lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej(PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
 
Dofinansowanie nie przysługuje jeśli działalność gospodarcza jest sklasyfikowana w PKD jako:
-działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
- górnictwo i wydobycie
- działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie
- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
- produkcja chemikaliów oraz produktów chemicznych
-produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych
- Produkcja metali
- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli
- Transport lotniczy i kolejowy
- Gospodarka magazynowa
 
Dofinansowanie dotyczy utworzenia miejsca lub miejsc pracy na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę i utrzymania przez okres min. 3 lat od otrzymania płatności końcowej.
 
Forma wsparcia to refundacja kosztów w wysokości do 70% stanowiącą:
Do 100 tys. zł za utworzenie 1 miejsca pracy
Do 200 tys. zł za utworzenie 2 miejsc pracy
Do 300 tys. zł za utworzenie 3 miejsc pracy

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailowo na adres: sebastiankarp@biebrza-leader.pl (skan zgłoszenia), faksem (85)71-28-307 lub pocztą na adres: ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.


Program szkolenia 
Formularz zgłoszeniowy 
 
 

 

Opublikowano: 2017-03-16

Wydrukuj