ankieta_baner-page-001

Szanowni Państwo!
 
                Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej identyfikacji producentów zainteresowanych współpracą w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, które jest inicjatywą Samorządu Województwa Podlaskiego.

                Ankieta ta skierowana jest do rolników, producentów, wytwórców oraz większych i mniejszych firm, które oferują żywność wysokiej jakości, opartą o surowce pochodzące z najbliższej okolicy (teren województwa podlaskiego). Z ankietą chcemy dotrzeć również do wszystkich, którzy chcą uruchomić lub rozwijać swą działalność w rolnictwie i/lub przetwórstwie. Przedmiotem naszego zainteresowania są również firmy zlokalizowane w miastach, o ile wykorzystują surowce z najbliższej okolicy oraz dbają o jakość produktów, w tym także kultywują lokalne dziedzictwo kulinarne. Celem ankiety jest też dotarcie do właścicieli obiektów agroturystycznych i restauracji nastawionych na tradycyjną,  opartą o lokalne surowce kuchnię.
 
Jakie są korzyści z wypełnienia ankiety?
Samorząd Województwa Podlaskiego oraz jego partnerzy dysponują szerokimi możliwościami wspierania producentów oraz kandydatów na producentów. Mogą to być różnorodne formy edukacyjne i promocyjne. Wypełnienie tej ankiety nic nie kosztuje! Niczym nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać. Inicjatywa ma charakter społeczny i jest realizowana przez podmioty administracji publicznej, również przez Urząd Miejski w Goniądzu.
 
Bezpośrednie korzyści dla producenta:
- możliwość uzyskiwania informacji o wymogach wynikających z przepisów dot. produkcji żywności,
- udział w organizowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy producentami w celu poprawy opłacalności produkcji (organizacja szkoleń, warsztatów zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez producentów, tworzenie wspólnej oferty dla firm i instytucji),
- budowanie sieci dostawców, którzy mogliby docelowo dostarczać swe produkty np. do stołówek szkolnych, restauracji itp.,
- ukazanie się w dobrym świetle nabywcom produktów rolnych i środków spożywczych, aby zwiększać możliwości zbytu,
- propagowanie konkretnych i dostępnych lokalnie produktów społecznym sieciom konsumenckim, które mogłyby zaopatrywać się bezpośrednio u lokalnych producentów,
- skracanie łańcucha dystrybucji, aby produkty mogły trafiać do odbiorców przy udziale jak najmniejszej liczby pośredników (lub nawet przy zupełnym braku pośredników!),
- propagowanie produktów w Internecie za pośrednictwem serwisów zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jak też partnerów,
- udział w tworzeniu regionalnego systemu jakości (w przyszłości),
- informowanie o problemach i możliwość uzyskania wsparcia przy ich rozwiązywaniu.
 
W jaki sposób wypełnić ankietę?
Ankieta jest wypełniana indywidualnie przez konkretnych producentów (oraz kandydatów na producenta). Niemniej jednak zachęcamy, aby wszyscy nasi partnerzy – a nawet osoby, które po prostu znają dobrych, uczciwych producentów, powiadomiły ich o możliwości wypełnienia ankiety i w miarę potrzeby udzieliły wsparcia technicznego. Zachęcamy też do kontaktu z lokalnym koordynatorem do spraw Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, pokój nr 8 (tel. kontaktowy: 85 738 00 43 wew. 16). Wyjaśni on wszelkie kwestie związane z wypełnianiem ankiety. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z publikacją (do pobrania poniżej) pt.: „Elementarz produktu lokalnego” opracowaną przez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego. Jest to przewodnik po administracyjnych, skarbowych i praktycznych aspektach produkcji żywności dla rolników oraz  drobnych przedsiębiorców. 
 


Załaczniki:
1. Elementarz Produktu Lokalnego (wersja PDF)
2. Elementarz Produktu Lokalnego (wersja DOC)

 

Opublikowano: 2019-02-05

Wydrukuj