Regulamin konkursu kulinarnego „Ze spiżarni Mojej Babci”
 
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Goniądza, oraz Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy  Bartlowizna
 
II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godzinach od 17 00 do 19 00, wcześniej w godzinach 16 00 – 17 00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
 
III. CEL KONKURSU:
- romocja potraw przygotowanych z wykorzystaniem lokalnych produktów,
- prezentacja kuchni lokalnej i tradycyjnej 
- aktywizacja i mieszkańców,
- wymiana doświadczeń kulinarnych i przepisów na potrawy tradycyjne i regionalne,
- budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnych,
- identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki lokalnej.
IV. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Goniądz
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zgłoszenie do organizatorów na adres e-mail: studnia0@op.pl, lucyna.pawelska@o2.pl, lub telefonicznie 606744825, 511120931 w terminie do 25 kwietnia 2018 r. potraw konkursowych
Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych potraw do Bartlowizny miejsca oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godz. od 15.00 do 16.00 z uwzględnieniem degustacji przez komisję konkursową. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wszystkie przygotowane potrawy. Potraw nie podpisujemy.
Organizator podczas trwania konkursu zapewnia dostęp do kuchni, w celu ewentualnego podgrzania przygotowanych potraw, oraz naczyń do przygotowania i prezentacji.
 
VI. OCENA PRAC:
Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
- danie mięsne,
- danie bezmięsne,
- deser,
 
Kryteria oceny:
- smak,
- związek z kuchnią Babci,
- oryginalność,
- estetyka – zachowanie proporcji, sposób serwowania, prawidłowa barwa, wrażenie ogólne.
 
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
Uczestnicy przygotowują konkursowe potrawy na własny koszt. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich zgłoszonych potraw. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie po jednej potrawie w każdej z kategorii.
 
VII. NAGRODY:
Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody w każdej z kategorii:
Za zajęcie I miejsca
Za zajęcie II miejsca
Za zajęcie III miejsca
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej www.goniadz.pl, a także na stronach fb (Towarzystwo Przyjaciół Goniądza, Arek Studniarek).
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.
 
IX. SPONSORZY
Sponsorami nagród są:
- Towarzystwo Przyjaciół Goniądza
- Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy  „Bartlowizna”

- "Dolina Biebrzy" Gospodarstwo Agroturystyczne

 
KONTAKT
Osobami do kontaktu w sprawie konkursu jest p. Lucyna Pawelska, Arkadiusz Studniarek.
 
 
Zapraszamy do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-04-15 00:00

Wydrukuj