Warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne

Szanowni Państwo, z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania turystów wyjazdami kulinarnymi. Dobra kuchnia potrafi przyciągać smakoszy z całego świata, zwłaszcza iż nie jest możliwe poznanie miejscowej kultury bez zasmakowania tradycyjnych specjałów. Wychodząc naprzeciw tym tren

11.12.2014 | Ogłoszenia

Kolejny grób wojenny na terenie gminy Goniądz został wyremontowany

Kolejny grób wojenny na terenie gminy Goniądz został wyremontowany

Na podstawie porozumienia, zawartego dnia 16 kwietnia 2014 r., pomiędzy Wojewodą Podlaskim - Maciejem Żywno, a Burmistrzem Goniądza - Tadeuszem Kulikowskim, w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Goniądz, Gmina Goniądz wyko

11.12.2014 | Różne

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz

Zgodnie z umową zawartą dnia 16 czerwca 2014 roku, pomiędzy Gminą Goniądz reprezentowaną przez Burmistrza Tadeusza Kulikowskiego, a Zarządem Województwa Podlaskiego, Gmina Goniądz otrzymała dotację w wysokości 8000,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznac

11.12.2014 | Ogłoszenia, Różne

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 12 listopada w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu, na której Rada Miejska realizując porządek obrad podjęła następujące uchwały: * w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. * w sprawie uchwalenia współpracy Gminy

11.12.2014 | Sesje RM

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą i zjednoczenie ziem trzech zaborów po 123 latach niewoli jest  jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego państwa. Uroczystości, związane z obchodami 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez naród Polski, rozpoczęły się

11.11.2014 | Kultura, Różne

Konsultacje społeczne
Koncert Patriotyczny