XLVI  Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 29 października w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu, na której Rada Miejska realizując porządek obrad podjęła następujące uchwały: * w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. * w sprawie  zaopiniowania projektu uchw

10.29.2014 | Sesje RM

Nowe godziny pracy PSZOK
Listopadowe seanse filmowe
ŚWIĘTO JABŁKA

ŚWIĘTO JABŁKA

W  październiku 2014 roku w Szkole Podstawowej  w Downarach odbyła się impreza integracyjno - profilaktyczna pod hasłem "Święto Jabłka". W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas 0 - VI oraz ich rodzice i podopieczni z OREW w Downarach. Głównym celem spotkania była popularyzacja

10.28.2014 | Kultura

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE z dnia 27 października 2014 r. Burmistrza Goniądza ogłasza konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015 r.”. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z d

10.27.2014 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE z dnia 27 października 2014 r. Burmistrz Goniądz ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

10.27.2014 | Ogłoszenia

Przedszkolny Dzień Przyjaciół Natury

Przedszkolny Dzień Przyjaciół Natury

W ramach realizacji programu „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”, w którym już po raz piaty uczestniczą nasze przedszkolaki, 22 października odbył się Przedszkolny Dzień Przyjaciół Natury, który upłynął pod hasłem: „ Przedszkolaki dbają o przyrodę”. W tym dniu wszystkie dz

10.27.2014 | Szkoła